Ex-prinses Irene is niet de enige die gesprekken met dolfijnen voert. Er is sprake van een wereldwijde hype. Op tal van plaatsen proberen mensen contact te krijgen met het innerlijk van een dolfijn. Er wordt veel onzin over beweerd, zegt een Nederlandse zeebioloog die al jaren het gedrag van dolfijnen bestudeert.

De magische aanraking van de dolfijn

Door Rob Ruggenberg
"Ik ben door dit intensieve contact met dolfijnen tot in de diepste lagen van mijn wezen geraakt en daarmee wezenlijk veranderd", schrijft Irene von Lippe-Biesterfeld in haar nieuwe boek.

Haar leermeesteres op Hawaii, de Amerikaanse ex-psychotherapeute Joan Ocean, legt uit hoe dat contact in zijn werk gaat:

"De dolfijnen zenden beelden, tonen en gevoelens naar ons toe, door met hun sonar een gericht energie-salvo af te vuren op een informatiebron die ergens verborgen in onze DNA-celstructuur aanwezig is."

Om dat signaal te ontvangen moet je wél bereid zijn om je eigen cellulaire vibratie in verbinding te stellen met die van de dolfijn, waarschuwt Joan Ocean. "Deze communicatie vereist wederzijdse deelname. Dit betekent dat degenen die er niet voor open staan haar niet zullen waarnemen."

Dat typische New-Age argument is symptomatisch voor de onwetenschappelijke humbug die al enige jaren over de dolfijn wordt uitgestort. Iemand kan de boodschappen van de dolfijn pas ontvangen als hij of zij dat echt wil. Daarmee is iedere onderzoeker die niets ontvangt automatisch gediskwalificeerd.

Dolfijndenken

Dolfijnen zijn helemaal in. Geen Ster-blok meer zonder dolfijnen. Een remake van de Flipper-films is in de maak. Er verschijnen CD's met dolfijngeluidjes. Op cursussen (ook in Nederland) wordt managers dolfijndenken bijgebracht ('Gebruik net als de dolfijn uw volledige brein, in plaats van de helft').

In Rusland in de Zwarte Zee bevallen vrouwen al watertrappelend in de nabijheid van hulpvaardige dolfijnen. In Ierland in de Dingle Baai worden autistische kinderen, psychisch gestoorden en aidspatiënten voor genezing bij dolfijnen te water gelaten. Bij hun helingen boeken de dieren wisselende resultaten (aids bijvoorbeeld schijnt nog niet zo goed te gaan).

In het Dolfinarium in Harderwijk zwemmen alleen de verzorgers soms met de dieren. Daarbij worden geen telepathische contacten waargenomen, meldt het dolfinarium. Wel bestaat er een goede band tussen dolfijnen en hun trainers; het duurt soms jaren voordat dat zover is. Buitenstaanders worden in Harderwijk niet in het water toegelaten. "Als u ergens vreemd binnenkomt, ploft u toch niet meteen bij uw gastheren op schoot?"

Chaotisch

Op sommige plaatsen leidt de toenemende liefde tot de dolfijn inmiddels tot chaotische taferelen, zoals bij Monkey Mia in West-Australië. Daar proberen dagelijks honderden mensen in zee contact te maken met de vier laatst overgebleven dolfijnen.

Ooit kwamen er in deze baai tientallen dolfijnen tot bij het strand, maar die vertonen zich niet meer of hebben zich doodgegeten aan de fish and chips die de toeristen hen voeren. De Australische regering heeft daarom in april jongstleden voor Monkey Mia een strikt aanraak- en voederverbod afgekondigd.

Ook de Amerikaanse overheid bereidt een wet voor om de horden te remmen die in Florida en bij Hawaii in het water springen om daar de wilde dolfijnen toe te spreken. Er ontstaat in deze gebieden wildgroei van commerciële ondernemingen die de liefhebbers voor veel geld verzekeren dat ze met wilde dolfijnen kunnen zwemmen. Ook de 'Dolphin Connection' van Joan Ocean op Hawaii is zo'n onderneming.

Gesprekken

Joan Ocean (die naam heeft ze zich zelf gegeven) voert al jaren lang diepzinnige gesprekken met de spinner dolfijnen in de Kealakekua Baai, vlak voor haar woning. Nadat zij ex-prinses Irene een maand lang op haar dolfijnenzwemtochten had meegenomen, beheerst de zuster van ons staatshoofd deze kunst ook.

In de berichten die de dolfijnen via Joan Ocean en Irene tot de mensheid richten is opvallend vaak sprake van kosmische energieën, aardstralen, energiebanen, hogere bewustzijnsniveaus, andere dimensies, spirituele materie, krachtenvelden (vooral van deplaneet Sirius) en transcendentie. Dat zijn allemaal begrippen die vrijwel exclusief behoren tot het gedachtengoed van New-Age-aanhangers en andere liefhebbers van het bovennatuurlijke.

De in Amerika werkende Nederlandse zeebioloog Jaap van der Toorn die al jarenlang het gedrag van dolfijnen bestudeert, staat uitermate sceptisch tegenover dit soort beweringen. "Er is geen enkele aanwijzing dat dolfijnen telepathische gaven of iets dergelijks hebben."

Van der Toorn heeft een aantal mensen benaderd die beweren telepathisch contact te hebben met dolfijnen. "Als je die mensen onafhankelijk van elkaar spreekt, blijkt dat ze allemaal wat anders opvangen. En vaak is datgene wat ze meenden te voelen in tegenspraak met het gedrag van de dieren op dat moment."

We weten eigenlijk maar weinig van dolfijnen af, zegt Van der Toorn. "En je doet ze geen recht, en geen goed, door alles wat je ziet - of meent te zien - als speciale gave te betitelen. Op die manier kom je er nooit achter wat de dieren werkelijk willen of bedoelen. Je loopt bovendien het grote risico totaal verkeerde beslissingen te nemen die de dieren schade kunnen toebrengen."

Ontlasting

Zo interpreteert van der Toorn het gedrag van de dolfijnen met wie ex- prinses Irene haar ontmoetingen had, heel anders dan Irene zelf. Als de Hawaiiaanse dolfijnen hun ontlasting in het gezicht van onze vroegere prinses deponeren ("Gelukkig heb ik het duikmasker op"), ziet ze dat als een aanwijzing dat ze 'alles er moet uit gooien wat haar dwars zit'. Ze vertelt vervolgens aan de dolfijnen hoe erg ze zich in de steek gelaten voelde bij huwelijk en scheiding. Shit it out - dat was de boodschap die de dolfijnen haar poepend en plassend doorgaven, schrijft ze.

En als een mannetjesdolfijn aan Irene meedeelt dat ze vanaf nu 'nooit meer bang hoeft te zijn' krijgt ze, nadat ze hem 'als teken van vertrouwen' zo diep als ze kon is nagedoken, 'een douche van bubbels toegestuurd als heling'.

"Bubbels?", zegt Van der Toorn. "Poepen en piesen? Dat klinkt helemaal niet zo vriendelijk. Op grond van mijn ervaringen zou ik juist zeggen dat het hier gaat om agressief of dominant gedrag."

Bedenkelijk

De bioloog meent dat het zwemmen met dolfijnen bedenkelijke vormen begint aan te nemen. Niet alleen bij Monkey Mia in Australië worden de dolfijnen overspoeld door mensen. In de Kealakekua Baai op Hawaii, waar Irene met de dolfijnen sprak, zwommen enkele jaren terug gemiddeld dertig tot vijftig spinner-dolfijnen rond. Toen waren er maximaal vijf kayak'ers en zwemmers.

"Dit jaar zijn er steeds ongeveer tien mensen in en op het water en slechts zes tot twaalf dolfijnen. Of die terugloop een direct gevolg is van de grotere belangstelling is niet duidelijk, maar zeker niet uit te sluiten", zegt Van der Toorn.

Voor veel mensen is een ontmoeting met een wilde dolfijn een feest. Een vraag naar ervaringen dienaangaande op het Internet leverde een wereldwijde stortvloed van enthousiaste reacties op. Sommigen noemen het de mooiste gebeurtenis in hun leven.

Van der Toorn heeft zelf ook wel eens met een wilde dolfijn gezwommen. "Dat was in Noorwegen, in de buurt van Stavanger, waar een tuimelaar-mannetje een jaar lang heeft rondgehangen. Hij zocht zelf de mensen op. De Noren noemden hem Flipper. Zwemmen met Flipper was een heel leuke ervaring, maar hij heeft niet met ons 'gesproken'."

De zeebioloog heeft wel een idee hoe die wonderlijke verhalen over dolfijnen in de wereld komen. "Vergeet niet dat ronddobberen in zee een heel ontspannende bezigheid is. Dat kan hetzelfde effect hebben als yoga. Als je dan een soort verlichting voelt, komt dat vrijwel zeker doordat je je volledig ontspant. Of er dan toevallig dolfijnen, vissen of schildpadden in de buurt zijn is niet relevant. Hoewel het zien van die dieren natuurlijk wel kan helpen bij het ontspannen."


Hier zwemmen mensen met dolfijnen

De bekendste plaatsen waar mensen met dolfijnen zwemmen zijn:

Israel: Rode Zee bij Eilat.
Ierland: Dingle Bay.
Australie: Newcastle; Monkey Mia (Shark Bay); Bunbury (ten zuiden van Perth); Moreton Bay (Tangalooma).
Nieuw-Zeeland: Kiakoura.
Verenigde Staten: Christi Bay (Corpus Christi, Texas); wateren rond de Florida Keys; Kealakekua Bay (Hawaii, Big Island)
Honduras: Bay Islands.
Mexico: Cancun, Isla Mujeres, Xcaret.
Verder zijn er meldingen van mensen die zeggen met dolfijnen gezwommen te hebben bij de Canarische Eilanden en op sommige plaatsen in het Caraïbisch gebied en de Bermuda's.

Voor alle duidelijkheid: het Dolfinarium in Harderwijk biedt geen mogelijkheden.