Nostalgie 3

Nostalgia

Bij het viaduct

Ton Aarssen stuurde deze foto. Hij schrijft:

,,Bijgevoegde foto heb ik destijds genomen vanaf het viaduct aan de Landscheidingsweg kort voordat de lijn naar Leiden werd opgeheven."