Dagboek

Modder

( 1939 )

Vandaag dienst gedaan als bestuurder. Het had weer de hele dag geregend en de straten waren bedekt met water- en modderplassen.

Juist toen ik inschakelde om een elektrische wissel te bedienen, stak een jongmens met een wit bakkersjasje aan, op een bakfiets gezeten, lustig fluitend met zijn vehikel de trambaan over.

Ofschoon ik nog trachtte het onheil af te wenden, het mocht me niet gelukken. Onder hem spoot plotseling een modderfontein omhoog die zijn gezicht, handen en witte jasje met een groene, olieachtige substantie bedekte.

Het jongmens had kennelijk geen flauw idee waar en hoe deze inzegening ontsproot, doch, blijkbaar gewend op de weg met vijandelijke elementen in conflict te komen, sprong hij van zijn bakfiets en schreeuwde luid zoiets als: "Kom eens op als je lef hebt, reuze grote ellendelaar. Ik sla je in katzwijm", ondertussen argwanend in het rond spiedend naar de vijand die hem dit koopje had geleverd.

Mij bracht hij blijkbaar geen ogenblik in verband met 'de reuze grote ellendelaar'.

Toen er geen vijand op kwam dagen, stapte hij met zijn besmeurd gelaat weer op zijn bakfiets en, terwijl hij zijn weg vervolgde, zong hij luidkeels: "Hoor mijn lied, Vioooolettaaaa."

Logo Gele Tram