Dagboek

Kleuterschool

( 1939 )

Eén mijner dochteren is op de kleuterschool. Overigens een voortreffelijk leerling, want gisteren nog verwierf zij een mandarijntje, zijnde de hoogste onderscheiding voor het matjes vlechten.

Toen ik vandaag op de wagen de omgeving van haar kleuterschool passeerde, kwam zojuist een groep van 29 kleuters terug van de wandeling. Toen mijn dochter me gewaar werd, riep ze enthousiast: "Dag Papa!", om weldra overstemd te worden door het gehele stel, dat dit spontaan en uit volle borst meebrulde: "Daaag, Papa!"

Minzaam met de hand wuifend, groette ik terug.

Sommigen mijner passagiers keken mij bewonderend aan, anderen misprijzend, terwijl één hunner, een meneer, opmerkte: "Conducteur, je bent een fenomenaal wonderdier maarre... mijn hulde hoor!"

Waar die mensen al niet iets achter zoeken...

Logo Gele Tram