Dagboek

Blauwe Cato

( 1939 )

Ik kreeg vanavond een paar uiterst moderne, chic gekleedde jongelui op de wagen die wensten uit te stappen aan een halte, gelegen nabij Chateau Bleu (voormalig Roomhuis Boschhek).

Aangezien ik met vreemde talen op gespannen voet leef, vroeg ik een van de smaakvol gekleedde heertjes wat Chateau Bleu eigenlijk betekent.

Uit de beschrijving van genoemd heertje bleek mij nog eens duidelijk hoe aanbevelenswaardig het is om verschillende talen te kunnen spreken.

"Kijk, conducteurrr..., zei hij, "Chateau betekent zoveel als Cato, en Bleu is, zoals je wel zal weten, blauw. Aldus wordt het 'Cato blauw', of in goed Haags omgezet: Blauwe Cato."

Bij de eerstvolgende cursus geef ik mij als lid op. Ik ga vreemde talen leren.

Logo Gele Tram